Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
RODO

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorką danych osobowych jest Agata Rewerska prowadząca działalność pod firmą Agata

Rewerska AD Exemplum.

2. Kontakt: rodo@adexemplum.com

3. Dane przetwarzane są przez Administratorkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także – w wyraźnie

wskazanych wypadkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.

4. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i

personalnego, także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

5. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, to

Administratorka niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których

będzie przetwarzała dane.

6. Celem przetwarzania danych jest realizacja zobowiązań umownych [art. 6 ust. 1 lit. b

Rozporządzenia] oraz - pod warunkiem wyrażenia zgody - marketing bezpośredni i personalny [art.

6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia].

7. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na

przetwarzanie danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody znajduje się poniżej i jego wyrażenie nie

jest wymagane, ale jest konieczne do dokonywania takich czynności, jak np.:

a) wysłanie kartek świątecznych,

b) informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach, spotkaniach, seminariach,

konkursach, wyjazdach, programach stypendialnych, etc. organizowanych bądź

współorganizowanych przez Administratora,

c) informowanie o różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze kulturalno – sportowym,

towarzyskim, samorządowym, wieczorkach prawniczych i wydawniczych, śniadaniach,

lunchach bądź kolacjach biznesowych albo środowiskowych, etc.,

d) informowanie i zbierania opinii o projektach ustaw, zmianach w prawie, pozycjach

wydawniczych, orzecznictwie, glosach, polemikach etc.,

e) proponowanie udziału w różnego rodzaju grupach i klubach.

Jednocześnie informujemy, że w żaden sposób nie nadużywamy komunikacji marketingowej z

Państwem. Informacje przekazywane przez nas są dość sporadyczne, bowiem większość informacji

jest przekazywana za pomocą fanpage.u Szkoły na FB [Ad Exemplum – Szkoła Prawa

Procesowego mec. Agaty Rewerskiej, gazeta prawna] bądź w grupie dyskusyjnej na FB [Klub
Dyskusyjny Ad Exemplum mec. Agaty Rewerskiej].
8. Administratorka będzie przetwarzała dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f
Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań
umownych, a w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
9. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest
niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu,
obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska oraz
wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratorki.
10. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorką a osobą, której dane osobowe dotyczą
może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez systemy poczty elektronicznej, portale
społecznościowe, komunikatory, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do
wykonywania połączeń głosowych lub video za pomocą internetu, etc., a Administratorka nie ma
wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji
Administratorka niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa
trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej.
Administratorka informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez zawarcie umowy
z Administratorką bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą
upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorką.
11. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia osoba, której
dane dotyczą, ma prawo:
a) samodzielnego wglądu do swoich danych osobowych poprzez indywidualne konto w systemie
ADEX ,
b) jeżeli osoba, której dane dotyczą nie ma możliwości samodzielnego sprostowania danych w
systemie ADEX, to może prawo to wykonać poprzez zgłoszenie żądania sprostowania danych
Administratorce na adres poczty mailowej: rodo@adexemplum.com,
c) w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia i ich
przetwarzanie jest konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te
nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym
zakresie, o ile dane zostały podane, prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania
tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorce na adres poczty mailowej:
rodo@adexemplum.com,
d) przeniesienia danych, które może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorce na adres
poczty mailowej: rodo@adexemplum.com,

e) dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym zawartym w systemie ADEX są warunkiemzawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia
obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorce jak i osobie, której dane
dotyczą.
12. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia osoba, której
dane dotyczą, ma prawo:
a) samodzielnego wglądu do swoich danych osobowych poprzez indywidualne konto w
systemie ADEX ,
b) jeżeli osoba, której dane dotyczą nie ma możliwości samodzielnego sprostowania danych w
systemie ADEX, to może prawo to wykonać poprzez zgłoszenie żądania sprostowania
danych Administratorce na adres poczty mailowej: rodo@adexemplum.com,
c) prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia
sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie
Administratorce na adres poczty mailowej: rodo@adexemplum.com.
13. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia cofnięcie zgody
na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
tych danych przed jej cofnięciem.
14. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu
oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorce na
adres poczty mailowej: rodo@adexemplum.com.
15. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl